Mạng lưới nuôi trồng khép kín

11/06/2015

Việc tổ chức nuôi trồng theo mô hình khép kín cho phép HAGL Agrico tận dụng tối đa các sản phẩm và phụ phẩm có được từ các ngành nghề, tối ưu hóa năng suất hoạt động, đồng thời, giảm thiểu lãng phí, giảm chi phí sản xuất, tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm đầu ra của Công ty.

Cụ thể, Công ty sử dụng phụ phẩm của ngành trồng trọt như mật rỉ đường, hạt và thân bắp, mía làm thức ăn cho chăn nuôi bò. Nguồn nước thải trong nhà máy sản xuất cao su, mía đường sau khi xử lý cũng được sử dụng để tưới trở lại cho cây trồng. Đối với chất thải của bò, Công ty tiến hành ủ vi sinh để làm phân bón trở lại cho cây trồng.

Ngoài ra, nguồn phụ phẩm bã mía, thân bắp, lá và bã cọ dầu được tận dụng để tạo ra điện năng sử dụng cho toàn bộ vùng dự án nông nghiệp và sản xuất của Công ty. Hiện nay nhà máy nhiệt điện chạy bằng bã mía có công suất 30MW đã đi vào vận hành hòa vào lưới điện quốc gia Lào. Nhà máy nhiệt điện có công suất 4MW chạy bằng phụ phẩm của cây bắp và cọ dầu đã hoàn thành tại Campuchia và chuẩn bị đi vào hoạt động nhằm tạo ra sự chủ động và ổn định cho công tác sản xuất.