Hoạt động bảo vệ môi trường

11/06/2015

Phát triển môi trường bền vững đang trở thành xu thế chung mà cả thế giới hướng tới. Những chiến lược phát triển kinh doanh của HAGL Agrico luôn đi đôi với việc bảo vệ môi trường và bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên. Để đạt được mục tiêu này, Công ty tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới thân thiện với môi trường vào quy trình nuôi trồng sản xuất nhằm giảm thiểu chất phát thải gây hiệu ứng nhà kính và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Công ty cam kết sử dụng và tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả trong quá trình sản xuất, tuân thủ các luật định về bảo vệ môi trường đồng thời áp dụng các phương thức quản lý tài nguyên đất, nước có hiệu quả nhằm tiến tới mục tiêu “tăng trưởng xanh” trong tương lai của Công ty.