Nguồn gốc

11/06/2015

Giống cây trồng hiện tại là giống Tenera, là giống lai giữa Dura và Pisifera. Công ty mua hạt giống Cọ dầu đã nảy mầm từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp như Felda (Malaysia), Univanich (Thái Lan), CIRAD (Thái Lan), UTI (Thái Lan). Hạt được ươm trong vườn ươm 2 giai đoạn và chăm sóc trong thời gian 12-14 tháng trước khi mang đi trồng. Đây là các giống lai có các ưu điểm như chịu hạn, cho năng suất cao (20-30 tấn/ha), tăng trưởng chiều cao chậm, ...

Giống TeneraHạt cọ dầu đã nảy mầm