Khách hàng & phân phối

11/06/2015

Sản phẩm sẽ được Công ty vận chuyển về Việt Nam và tiêu thụ theo 3 phương án chính:

- Tạm nhập tái xuất (tạm nhập về Việt Nam và sẽ xuất đi các nước bằng đường biển tại các cảng Đà Nẵng, Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh (tùy theo từng hợp đồng).

- Nhập về tổng kho tại tỉnh Gia Lai, sau đó xuất khẩu đi các nước.

- Tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, do hiện nay Việt Nam vẫn nhập khẩu dầu cọ từ các quốc gia Đông Nam Á.

Về khách hàng xuất khẩu, Công ty sẽ hướng đến các quốc gia tiêu thụ dầu cọ lớn như: Ấn Độ, Trung Quốc…

Về cách thức mua bán, Công ty sẽ áp dụng linh hoạt các phương pháp tập trung và phân tán tùy vào từng điều kiện cụ thể. Giao dịch mua bán dựa trên các hợp đồng sẽ ký với các đối tác.