Ông Nguyễn Hoàng Phi

10/01/2019

 Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Công tác hiện nay tại HAGL AgricoThành viên HĐQT, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng  

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

-       Thành viên HĐQT – CTCP Dịch vụ Phú Nhuận

-       Kế toán trưởng  – CTCP Ô tô Trường Hải