Ông Trần Bảo Sơn

11/06/2015

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico Phó Tổng Giám đốc phụ trách cơ giới hóa

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

- Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải

- Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI.