Ông Trần Bảo Sơn

11/06/2015

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

  • Từ 01/05/1997- 31/12/1999:

Kỹ thuật viên Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (“Thaco”)

  • Từ 01/01/2000 - 30/06/2004:

Trưởng Phòng Kinh doanh Showroom Kia Long Biên - Thaco

  • Từ 01/07/2004 - 07/08/2006:

Giám đốc Chi nhánh Showroom Cần Thơ - Thaco

  • Từ 08/08/2006 - 30/04/2008:

Giám đốc Chi nhánh Showroom Kia Long Biên - Thaco

  • Từ 01/05/2008 - 31/03/2009:

Giám đốc Khu vực Chi nhánh MD Khu vực Bắc Bộ - Thaco

  • Từ 01/04/2009 - 30/06/2009:

Giám đốc Khu vực VPQT Khu vực Bắc Bộ - Thaco

  • Từ 01/07/2009 - 30/06/2010:

Giám đốc Khu vực Chi nhánh MD Khu vực Bắc Bộ - Thaco

  • Từ 01/07/2010 - 18/04/2018:

Giám đốc Khu vực Bắc Bộ  - Thaco

  • Từ 19/04/2018 đến nay:

Phó Tổng Giám đốc Thaco

Công tác hiện nay tại HAGL AgricoThành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ phụ trách cơ giới hóa

Các chức vụ quản lý khác: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải